Den malých obcí – 53. setkání (jaro 2020)

Termín a místo konání

  • 25. 2. 2020 (úterý) – Praha 9-Letňany, Beranových 667 (mapa)
  • 3. 3. 2020 (úterý) – Olomouc, Wolkerova 37/17 (mapa)

Závěrečná zpráva k 53. DMO

53. setkání zástupců samospráv celé České republiky se uskutečnilo 25. února 2020 v Praze a 3. března 2020 v Olomouci. Tradiční odborná konference Den malých obcí se koná dvakrát ročně již od roku 1995. Opět ji navštívilo téměř 800 starostek, starostů a dalších zástupců obcí z celé republiky. Účastníci akce se zde dozvěděli aktuální informace především z oblastí rozvoje venkova, financování, dotační politiky a dalších, a to nejen od zástupců ministerstev, ale i organizací zastupujících venkovské samosprávy.

V úvodu konference v Praze byl slavnostně zahájen 26. ročník soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje z Ministerstva pro místní rozvoj, Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání z Ministerstva zemědělství, František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, a Eduard Kavala, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

V bloku Ministerstva pro místní rozvoj zazněly přednášky na téma aktuální problémy místního rozvoje. V Praze vystoupil David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, v Olomouci pak Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů, a Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky.

Markéta Kabourková z Národní sportovní agentury seznámila účastníky konference v Praze s možnosti dotací na rekonstrukci a budování sportovišť. Z účasti v Olomouci se bohužel na poslední chvíli omluvila.

Zástupci Ministerstva životního prostředí představili návrh novely zákona o odpadech. V Praze to byli Jan Maršák, zástupce ředitele odpadů, Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR, a Věra Kovářová, místopředsedkyně SMS ČR, v Olomouci pak opět Pavel Drahovzal, místopředseda SMO ČR, Štěpán Jakl, zástupce ředitele odboru odpadů, a Stanislav Polčák, předseda SMS ČR.

V bloku Ministerstva financí hovořil v Praze Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů, a v Olomouci Karla Rucká, z téhož odboru na téma financování územních rozpočtů a prevence porušení rozpočtové kázně při realizaci dotací.

Přednáškový program uzavřeli zástupci Ministerstva vnitra s přednáškou Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti obcí. V Praze to byl Miroslav Veselý a v Olomouci Tomáš Pösl z odboru veřejné správy.

V programu konference vystoupili také zástupci hlavních partnerů. Ondřej Stržinek z Bonita Group Service, s.r.o., poradil účastníkům, jak si správně vybrat hřiště. David Podhajský (Praha) a Jan Šrámek (Olomouc) z ČEZ ESCO, a.s., informovali o novinkách a trendech v oblasti optimalizace energií v menších obcích (nízkoemisní obec s chytrou školou, dodávka komodit). Boris Šlosar, Jana Sedláková a Martin Vránek z České pošty, s. p., se zaměřili na venkovskou pobočkovou síť a balíkovny.

S přednáškou „Když vás archiv osloví“ vystoupili v Praze Tomáš Lechner a v Olomouci Barbora Mertová ze společnosti Triada, spol. s r. o., organizátora akce.

V rámci konference se již tradičně uskutečnila doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Mezi vystavovateli nechyběli dovozci a prodejci komunální techniky, dodavatelé městského mobiliáře, vybavení sportovních a dětských hřišť, prvků pro bezpečnost silničního provozu, veřejného osvětlení nebo technologií z oblasti odpadního hospodářství. Své zastoupení zde měly také firmy specializující se na poradenskou a konzultační činnost z oblasti komunálního financování, získávání dotací a obnovitelných zdrojů nebo nabízející informační a komunikační technologie.

Závěrečná zpráva k 53. DMO ke stažení – včetně grafiky (fotografie, loga, grafy)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Prezentace ke stažení