Podrobný program 53. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.05)
Aktuální problémy místního rozvoje
Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů
Marie Zezůlková, ředitelka odboru regionální politiky
Bonita Group Service, s.r.o. (9.50)
Jak si správně vybrat hřiště
Ondřej Stržinek
Národní sportovní agentura (10.05)
Představení NSA a její vize podpory sportu v regionech
Markéta Kabourková
Triada, spol. s r. o. (10.20)
Když vás archiv osloví
Barbora Mertová
Přestávka a občerstvení (10.30)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.15)
Odpadové hospodářství – návrh novely zákona o odpadech a role obcí
Štěpán Jakl, zástupce ředitele odboru odpadů
Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR
ČEZ ESCO, a.s. (12.05)
ČEZ ESCO – Novinky a trendy v oblasti optimalizace energií v menších obcích (nízkoemisní obec s chytrou školou, dodávka komodit)
Jan Šrámek
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Financování územních rozpočtů a prevence porušení rozpočtové kázně při realizaci dotací
Karla Rucká, odbor financování územních rozpočtů
Česká pošta, s.p. (12.45)
Česká pošta – venkovská pobočková síť
Balíkovny
Martin Vránek
Blok Ministerstva vnitra ČR (13.00)
Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti obcí
Tomáš Pösl, zástupce ředitele odboru veřejné správy
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Diskuze v programu – za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR

Změna programu vyhrazena.