Hlavní témata 53. Dnů malých obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2020
 • Zaměření a příprava dotací z EU v období 2021–28
 • Koncepce rozvoje venkova a jeho financování
Národní sportovní agentura
 • Dotace pro sport na venkově
Ministerstvo životního prostředí
 • Odpadové hospodářství
  • návrh novely zákona o odpadech a role obcí
  • základní informace a odborná diskuze
Ministerstvo financí
 • Financování územních rozpočtů
 • Rozpočtová pravidla – přestupky a porušení rozpočtové kázně
Ministerstvo vnitra ČR
 • Změny v odměňování členů zastupitelstev obcí
 • Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti