Nový zákon o odpadech

Diskutovat o návrhu zákona o odpadech a roli obcí při nakládání s odpady v bloku Ministerstva životního prostředí budou s ředitelem odboru odpadového hospodářství Janem Maršákem Pavel Drahovzal ze SMO ČR a Věra Kovářová za SMS ČR.

Hlavním tématem diskuse budou dopady připravované legislativy a další vývoj v oblasti snižování objemu produkce odpadů, jejich znovuvyužití, zpracování a likvidace stejně jako budoucí ekonomické dopady do rozpočtů územně samosprávných celků i občanů.