Podrobný program 53. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Martin Veselovský, DVTV

Zahájení (9.00)
Slavnostní vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku (9.05)
Klára Dostálová (MMR), Miroslav Toman (MZe), František Lukl (SMO ČR), Eduard Kavala (SPOV ČR)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.20)
Aktuální problémy místního rozvoje
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Bonita Group Service, s.r.o. (9.50)
Jak si správně vybrat hřiště
Ondřej Stržinek
Národní sportovní agentura (10.05)
Představení NSA a její vize podpory sportu v regionech
Markéta Kabourková
Triada, spol. s r. o. (10.20)
Když vás archiv osloví
Tomáš Lechner
Přestávka a občerstvení (10.30)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.15)
Odpadové hospodářství – návrh novely zákona o odpadech a role obcí
Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů
Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Věra Kovářová, místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
ČEZ ESCO, a.s. (12.05)
ČEZ ESCO – Novinky a trendy v oblasti optimalizace energií v menších obcích (nízkoemisní obec s chytrou školou, dodávka komodit)
David Podhajský
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Financování územních rozpočtů a prevence porušení rozpočtové kázně při realizaci dotací
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Česká pošta, s.p. (12.45)
Česká pošta – venkovská pobočková síť
Boris Šlosar
Balíkovny
Jana Sedláková
Blok Ministerstva vnitra ČR (13.00)
Poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti obcí
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Diskuze v programu – za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR

Změna programu vyhrazena.