Předběžný program 60. Dnů malých obcí

  • Financování obecních projektů z evropských i národních programů
  • Specifika přípravy obecních rozpočtů na rok 2025 z pohledu ministerstva financí
  • Digitalizace služeb samospráv i služeb pro samosprávy
  • Vybrané otázky zadávaní veřejných zakázek s ohledem na platnou legislativu a judikaturu
  • Aktuální možnosti v oblastech energetického, odpadového a vodního hospodářství
  • Zkušenosti s přípravou a realizací projektů
  • Naplňování povinností zákona o právu na digitální služby na úrovni samospráv
  • Právní poradna ministerstva vnitra