Podrobný program 54. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Zdravice Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.10)
 • Dotační tituly MMR pro podporu obecních investic
 • Nové cíle regionálního rozvoje a jejich podpora EU
David Koppitz, náměstek ministryně, Sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Marie Zezůlková, ředitelka Odboru regionální politiky
Česká spořitelna, a.s., generální partner (10.00)
Dotační praxe pro obce
Tomáš Slabý, Erste Grantika Advisory
Bonita Group Service, s.r.o., hlavní partner (10.15)
Bezpečnost a servis hřišť
Ondřej Stržinek
TRIADA, spol. s r. o. (10.25)
Správa poplatku za komunální odpad
Barbora Mertová, TRIADA, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.35)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.20)
 • Programy a projekty podporované v odvětví životního prostředí
 • Boj proti suchu, zadržování vody v krajině, domácí čistírny odpadních vod
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Zákon o odpadech a jeho dopady do života obcí
Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc
Blok Ministerstva financí (12.05)
 • Vývoj ekonomiky a dopady do financování územních rozpočtů
 • Možnosti a náměty pro změnu rozpočtového určení daní
Karla Rucká, vedoucí odd. souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů a správy programů
Blok Ministerstva vnitra (12.40)
 • Registr podzákonných předpisů ÚSC (připojení, vkládání, obsluha, kontrola v souladu s právním řádem)
 • Zkušenosti a poučení z nouzového stavu
Veronika Vašicová Benešová, legislativně-právní oddělení
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (13.05)
Veřejné zadávání a praxe jeho posuzování ÚOHS
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.
V rámci programu vystoupí představitelé
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Sdružení místních samospráv ČR
 • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.