Podrobný program 59. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Úvodní slova (30')
Mgr. Eliška Olšáková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Novinky z MMR – bydlení a dotace EU (25')
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Simona Rulcová, Odbor řídicího orgánu IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Regionální rozvoj Olomouckého kraje (10')
Ing. Jan Šafařík, MBA, náměstek pro regionální rozvoj, Olomoucký kraj
Hřiště pro celou rodinu (10')
Tomáš Hruboš, výkonný ředitel, Bonita Group Service s.r.o.
Stav a trendy pozemkových úprav, monitoring eroze, problematika pozemků NIV (15')
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj, Státní pozemkový úřad
Střípky ze světa spisových služeb (10')
Ing. Barbora Mertová, Triada, spol. s r.o.
Přestávka (10.40–11.25)
(Z)Hodnocení ekonomického potenciálu obcí (25')
Ing. Karla Rucká, Odbor Financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR
Aktuální nabídka podpory ze SFŽP/MŽP pro obce a města (25')
Ing. Petr Valdman, ředitel, SFŽP ČR
Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, SFŽP ČR
Jak na udržitelnou energetiku v obcích (10')
Ludmila Vozdecká, ředitelka udržitelné energetiky, TEDOM a.s.
Problematika odpadového hospodářství s ohledem na novelu zákona o obalech (10')
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, odbor cirkulární ekonomiky a odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Odpadové hospodářství Olomouckého kraje (10')
Ing. et Ing. Martin Šmída, radní Olomouckého kraje
Systém záloh zajistí opakované využívání materiálu (10')
Ing. Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů, Iniciativa pro zálohování
Novinky na poradnaproobce.cz (5')
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., KVB advokátní kancelář s.r.o.
Odměňování členů zastupitelstev ÚSC – informace k aktuální novele zákona o obcích (25')
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
Zakončení a oběd (13.25)