Podrobný program 59. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Úvodní slova (25')
Karel Rejchrt, starosta obce Božanov a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
Jaroslav Havel, starosta obce Pištín a místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Novinky z MMR – bydlení a dotace EU (25')
Mgr. Leo Steiner, vrchní ředitel Sekce evropských a národních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
PhDr. Aleš Pekárek, Odbor řídicího orgánu IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Hřiště pro celou rodinu (10')
Ing. Karolina Jochmanová, obchodní ředitelka, Bonita Group Service s.r.o.
(Z)Hodnocení ekonomického potenciálu obcí (25')
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR
Stav a trendy pozemkových úprav, monitoring eroze, problematika pozemků NIV (15')
Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel Odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad
Střípky ze světa spisových služeb (10')
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r.o.
Přestávka (10.50–11.35)
Aktuální nabídka podpory ze SFŽP/MŽP pro obce a města (25')
Ing. Petr Valdman, ředitel, SFŽP ČR
Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, SFŽP ČR
Jak na udržitelnou energetiku v obcích (10')
Ludmila Vozdecká, ředitelka udržitelné energetiky, TEDOM a.s.
Problematika odpadového hospodářství (10')
Mgr. David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí
Systém záloh zajistí opakované využívání materiálu (10')
Ing. Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů, Iniciativa pro zálohování
Novinky na poradnaproobce.cz (5')
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., KVB advokátní kancelář s.r.o.
Odměňování členů zastupitelstev ÚSC – informace k aktuální novele zákona o obcích (25')
Mgr. Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Bc. Tomáš Pösl, vedoucí oddělení kontroly odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
Zakončení a oběd (13.00)