Podrobný program 54. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva životního prostředí (9.10)
 • Programy a projekty podporované v odvětví životního prostředí
 • Boj proti suchu, zadržování vody v krajině, domácí čistírny odpadních vod
 • Odpady – sběr, třídění, rekultivace starých skládek, bioplyn
Petr Valdman, ředitel SFŽP
Česká spořitelna, a.s., generální partner (9.45)
Dotační praxe pro obce
Tomáš Slabý, Erste Grantika Advisory
Bonita Group Service, s.r.o., hlavní partner (10.00)
Bezpečnost a servis hřišť
Ondřej Stržinek
TRIADA, spol. s r. o. (10.10)
Správa poplatku za komunální odpad
Tomáš Lechner, TRIADA, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.20)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (11.05)
 • Dotační tituly MMR pro podporu obecních investic
 • Nové cíle regionálního rozvoje a jejich podpora EU
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
David Koppitz, náměstek pro řízení Sekce regionálního rozvoje
Blok Ministerstva financí (11.55)
 • Vývoj ekonomiky a dopady do financování územních rozpočtů
 • Možnosti a náměty pro změnu rozpočtového určení daní
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Tomáš Sluka, vedoucí odělení rozpočtových analýz hospodaření územních rozpočtů
Středočeský kraj bez změny RUD nepřežije
Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany, náměstek hejtmanky Středočeského kraje
Blok Ministerstva vnitra (12.40)
 • Registr podzákonných předpisů ÚSC (připojení, vkládání, obsluha, kontrola v souladu s právním řádem)
 • Zkušenosti a poučení z nouzového stavu
Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly (pověřen řízením)
Veronika Vašicová Benešová, zástupkyně vedoucího odd. legislativně-právního
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (13.05)
Veřejné zadávání a praxe jeho posuzování ÚOHS
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.
V rámci programu vystoupí představitelé
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Sdružení místních samospráv ČR
 • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.