Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby

Přednáška z 55. DMO týkající se změn vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby,