DMO – Daně & účetnictví v praxi

odborná konference určená starostům, ekonomům a dalším zástupcům obcí, prakticky zaměřená na daňovou a účetní problematiku v prostředí veřejné správy

Letošní ročník konference Daně & účetnictví v praxi je zaměřen na aktuální témata pro obce a města – kontrola činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí a poskytování dotací z rozpočtů obcí a jejich veřejnoprávní kontrola. V rámci přednášek, které vždy představí odborníci na dané téma, lpíme na propojení teorie s praxí tak, aby si každý účastník odnesl maximum informací, které může ihned použít při své každodenní praxi na obecních a městských úřadech.

Termín a místo konání

 • ,  (úterý) – Praha 2, Karlovo náměstí 317/5 (mapa), Kongresové centrum Vavruška

Program

 1. Kontrola činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

  Bc. Lenka Vídeňská, daňový poradce

  • Princip hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
  • Rozpočet příspěvkových organizací zřízených obcí
  • Vnitřní kontrolní systém
  • Veřejnoprávní kontrola
 2. Poskytování dotací z rozpočtů obcí a jejich veřejnoprávní kontrola

  Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce

  • Princip poskytování dotací
  • Postup při poskytování dotací
  • Smlouva o poskytování dotací
  • Kontrolní činnosti spojené s poskytováním dotací

Přednášející

Bc. Lenka Vídeňská
Daňová poradkyně se specializací na příspěvkové organizace zřízené ÚSC, členka neziskové sekce odborného kolegia komory daňových poradců. Dále je certifikovanou účetní, členkou komory certifikovaných účetních ČR. Lektoruje problematiku příspěvkových organizací z oblasti školství. Pro zřizovatele – ÚSC zabezpečuje veřejnosprávní kontroly u jimi zřízených příspěvkových organizací.
Ing. Bc. Lenka Zábojová
Daňová poradkyně, lektorka a specialistka na problematiku obcí a příspěvkových organizací. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2008 a specializuje se především na uplatnění zákona o DPH ve veřejné správě, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků pro obce či účetní závěrku obcí. Je rovněž jednatelkou společnosti UKZ CZ s. r. o.

Registrační poplatky

Typ vstupného Cena bez DPH Cena včetně DPH Platí do
Veřejná správa 2 306 Kč 2 790 Kč 31.8.2020
2 719 Kč 3 290 Kč 29.9.2020
Uživatelé Munis 1 851 Kč 2 240 Kč 31.8.2020
2 306 Kč 2 790 Kč 29.9.2020
Ostatní 2 719 Kč 3 290 Kč 31.8.2020
3 760 Kč 4 550 Kč 29.9.2020

Další informace