DMO – Daně & účetnictví v praxi

odborná konference pro zástupce obcí, prakticky zaměřená na daňovou a účetní problematiku v prostředí veřejné správy

První ročník konference Daně & účetnictví v praxi je zaměřený na aktuální témata pro obce a města – dopady daňového balíčku 2019, majetek a inventarizace v účetnictví a rozpočtový proces v prostředí obcí. V rámci všech přednášek, které vždy představí odborníci na dané téma, lpíme na propojení teorie s praxí tak, aby si každý účastník odnesl maximum informací, které může ihned použít při své každodenní praxi na obecních a městských úřadech.

Termíny a místa konání

 • ,  (úterý) – Praha, Karlovo náměstí 317/5 (mapa), Kongresové centrum Vavruška

Základní cena je 3290 Kč, při včasné registraci do 31. 7. 2019 je cena 2790 Kč. Zvýhodněná cena je platná při úhradě do tohoto termínu. Akční cena pro předplatitele časopisu Obec a finance 2990 Kč při úhradě do 6. 9. 2019.

Prezentace

Program

 1. Daňový balíček v prostředí obcí v praxi

  Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce

  • Sledování obratu po účely DPH
  • Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
  • Nakládání s majetkem z pohledu DPH

  Přednáška se zaměří na vysvětlení zásadních dopadů daňového balíčku především z pohledu DPH v prostředí obcí.

 2. Majetek a inventarizace v účetnictví a v praxi ÚSC

  Bc. Jitka Pohnerová, účetní poradenství

  • Dlouhodobý majetek – charakteristika a druhy
  • Evidence majetku
  • Nakládání s obecním majetkem
  • Inventarizace

  Přednáška vysvětlí základní principy a povinnosti při evidenci a správě obecního majetku dle zákona o obcích a účetních předpisů. Shrne podstatu inventarizace, její zabezpečení v organizaci a upozorní na funkci, kterou inventarizace plní při kontrole a ochraně obecního majetku.

 3. Rozpočtový proces v podmínkách obcí

  Ing. Luděk Tesař, CityFinance

  • Povinnosti při tvorbě rozpočtu
  • Jak vnímat závazné ukazatele
  • Rozpočtové opatření vs rozpis rozpočtu
  • Zveřejňování rozpočtu a změn
  • Porušení rozpočtové kázně

  Přednáška se zaměří na využití účetních dat v praxi v oblastech rozpočtu, výhledu a obnovy majetku obcí.

Přednášející

Ing. Luděk Tesař
Ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR, ÚV ČR a podnikatelského sektoru. Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce bývalého místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, bývalý kancléř hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase, spoluzakladatel značky Regionservis a zakladatel značky Cityfinance. Držitel licence ČNB dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tvůrce systému financování obnovy majetku obcí, zkušený ve standardech řízení kvality ISO, CAF a EFQM, strategickém a projektovém řízení s osvědčením dle mezinárodních standardů IPMA. Pořadatel tradiční úspěšné konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, na které vystupují ekonomické kapacity ČR, např. viceguvernéři a ředitelé z ČNB, předsedkyně ČSÚ, hlavní ekonom KB, náměstci a ředitelé z MF ČR a další osobnosti finančního světa. Zastával funkce od referenta, analytika, ředitele odboru, přes vrchního vládního radu, poradce ministra a místopředsedy vlády až po projekt partnera, jednatele. Je autorem velkého množství odborných článků, řadu let byl korektorem časopisu Daně a právo v praxi a je nezávislým poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR. Reference a další informace naleznete na www.cityfinance.cz.
Bc. Jitka Pohnerová
Lektorka a metodička vzdělávacích programů pro obce zaměřených především na oblasti vedení účetnictví vybraných účetních jednotek, rozpočtového hospodaření, nakládání s majetkem, základů DPH apod. V minulosti působila rovněž jako hlavní účetní obce Žďár nad Metují.
Ing. Bc. Lenka Zábojová
Daňová poradkyně, lektorka a specialistka na problematiku obcí a příspěvkových organizací. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2008 a specializuje se především na uplatnění zákona o DPH ve veřejné správě, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků pro obce či účetní závěrku obcí. Je rovněž jednatelkou společnosti UKZ CZ s.r.o.