DMO – Daně & účetnictví v praxi

odborná konference pro zástupce obcí, prakticky zaměřená na daňovou a účetní problematiku v prostředí veřejné správy

První ročník konference Daně & účetnictví v praxi je zaměřený na aktuální témata pro obce a města – dopady daňového balíčku 2019, majetek a investice v účetnictví a rozpočtový proces v prostředí obcí. V rámci všech přednášek, které vždy představí odborníci na dané téma, lpíme na propojení teorie s praxí tak, aby si každý účastník odnesl maximum informací, které může ihned použít při své každodenní praxi na obecních a městských úřadech.

Termíny a místa konání

 • ,  (úterý) – Praha, Karlovo náměstí 317/5 (mapa), Kongresové centrum Vavruška
 • ,  (čtvrtek) – Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 (mapa), BEA campus Olomouc

Základní cena je 3290 Kč, při včasné registraci do 31. 7. 2019 je cena 2790 Kč. Zvýhodněná cena je platná při úhradě do tohoto termínu. Akční cena pro předplatitele časopisu Obec a finance 2990 Kč při úhradě do 6. 9. 2019.

Program

 1. Daňový balíček v prostředí obcí v praxi

  Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce

  • Sledování obratu po účely DPH
  • Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
  • Nakládání s majetkem z pohledu DPH

  Přednáška se zaměří na vysvětlení zásadních dopadů daňového balíčku především z pohledu DPH v prostředí obcí.

 2. Majetek a inventarizace v účetnictví a v praxi ÚSC

  Bc. Jitka Pohnerová, účetní poradenství

  • Dlouhodobý majetek – charakteristika a druhy
  • Evidence majetku
  • Nakládání s obecním majetkem
  • Inventarizace

  Přednáška vysvětlí základní principy a povinnosti při evidenci a správě obecního majetku dle zákona o obcích a účetních předpisů. Shrne podstatu inventarizace, její zabezpečení v organizaci a upozorní na funkci, kterou inventarizace plní při kontrole a ochraně obecního majetku.

 3. Rozpočtový proces v podmínkách obcí

  Ing. Luděk Tesař, CityFinance

  • Povinnosti při tvorbě rozpočtu
  • Jak vnímat závazné ukazatele
  • Rozpočtové opatření vs rozpis rozpočtu
  • Zveřejňování rozpočtu a změn
  • Porušení rozpočtové kázně

  Přednáška se zaměří na využití účetních dat v praxi v oblastech rozpočtu, výhledu a obnovy majetku obcí.