DMO – Daně & účetnictví v praxi

odborná konference pro zástupce obcí, prakticky zaměřená na daňovou a účetní problematiku v prostředí veřejné správy

První ročník konference Daně & účetnictví v praxi je zaměřený na aktuální témata pro obce a města – dopady daňového balíčku 2019, majetek a inventarizace v účetnictví a rozpočtový proces v prostředí obcí. V rámci všech přednášek, které vždy představí odborníci na dané téma, lpíme na propojení teorie s praxí tak, aby si každý účastník odnesl maximum informací, které může ihned použít při své každodenní praxi na obecních a městských úřadech.

Termín a místo konání

 • ,  (úterý) – Praha, Karlovo náměstí 317/5 (mapa), Kongresové centrum Vavruška

Prezentace

Program

 1. Daňový balíček v prostředí obcí v praxi

  Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce

  • Sledování obratu po účely DPH
  • Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
  • Nakládání s majetkem z pohledu DPH

  Přednáška se zaměří na vysvětlení zásadních dopadů daňového balíčku především z pohledu DPH v prostředí obcí.

 2. Majetek a inventarizace v účetnictví a v praxi ÚSC

  Bc. Jitka Pohnerová, účetní poradenství

  • Dlouhodobý majetek – charakteristika a druhy
  • Evidence majetku
  • Nakládání s obecním majetkem
  • Inventarizace

  Přednáška vysvětlí základní principy a povinnosti při evidenci a správě obecního majetku dle zákona o obcích a účetních předpisů. Shrne podstatu inventarizace, její zabezpečení v organizaci a upozorní na funkci, kterou inventarizace plní při kontrole a ochraně obecního majetku.

 3. Rozpočtový proces v podmínkách obcí

  Ing. Luděk Tesař, CityFinance

  • Povinnosti při tvorbě rozpočtu
  • Jak vnímat závazné ukazatele
  • Rozpočtové opatření vs rozpis rozpočtu
  • Zveřejňování rozpočtu a změn
  • Porušení rozpočtové kázně

  Přednáška se zaměří na využití účetních dat v praxi v oblastech rozpočtu, výhledu a obnovy majetku obcí.

Přednášející

Ing. Luděk Tesař
Ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR, ÚV ČR a podnikatelského sektoru. Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce bývalého místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, bývalý kancléř hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase, spoluzakladatel značky Regionservis a zakladatel značky Cityfinance. Držitel licence ČNB dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tvůrce systému financování obnovy majetku obcí, zkušený ve standardech řízení kvality ISO, CAF a EFQM, strategickém a projektovém řízení s osvědčením dle mezinárodních standardů IPMA. Pořadatel tradiční úspěšné konference Rozpočet a finanční vize měst a obcí, na které vystupují ekonomické kapacity ČR, např. viceguvernéři a ředitelé z ČNB, předsedkyně ČSÚ, hlavní ekonom KB, náměstci a ředitelé z MF ČR a další osobnosti finančního světa. Zastával funkce od referenta, analytika, ředitele odboru, přes vrchního vládního radu, poradce ministra a místopředsedy vlády až po projekt partnera, jednatele. Je autorem velkého množství odborných článků, řadu let byl korektorem časopisu Daně a právo v praxi a je nezávislým poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR. Reference a další informace naleznete na www.cityfinance.cz.
Bc. Jitka Pohnerová
Lektorka a metodička vzdělávacích programů pro obce zaměřených především na oblasti vedení účetnictví vybraných účetních jednotek, rozpočtového hospodaření, nakládání s majetkem, základů DPH apod. V minulosti působila rovněž jako hlavní účetní obce Žďár nad Metují.
Ing. Bc. Lenka Zábojová
Daňová poradkyně, lektorka a specialistka na problematiku obcí a příspěvkových organizací. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2008 a specializuje se především na uplatnění zákona o DPH ve veřejné správě, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků pro obce či účetní závěrku obcí. Je rovněž jednatelkou společnosti UKZ CZ s.r.o.

Fotografie