Hlavní témata 54. Dnů malých obcí

Většina obcí nyní žije v nejistotě, zda zvládne složité období. Jak přistoupit k rozpracovaným projektům? Jak sestavit rozpočet na další rok? Bude potřeba projekty pozdržet, odložit nebo zcela přepracovat? Jsou predikce rozpočtů reálné? Lze očekávat posílení dotační politiky nebo bude třeba měnit strukturu? Objeví se nové dotace z programů MMR? Kam se obrátit pro podporu a pomoc? Na tyto a mnoho dalších otázek získají účastníci odpovědi přímo od odborníků a zástupců jednotlivých ministerstev.

Blok MMR
 • Dotační tituly MMR pro podporu obecních investic
 • Nové cíle regionálního rozvoje a jejich podpora EU
 • Stavební zákon a jeho přínos pro obce a města
Blok MŽP
 • Programy a projekty podporované MŽP a SFŽP
  • boj proti suchu, zadržování vody v krajině, domácí čistírny odpadních vod
  • zákon o odpadech a jeho dopady do života obcí
 • Modernizační fond a jeho využití v místním rozvoji (úspora energie, obnovitelné zdroje, …)
Blok MF
 • Vývoj ekonomiky a dopady do financování územních rozpočtů
 • Možnosti a náměty pro změnu rozpočtového určení daní
Blok MV
 • Zkušenosti a poučení z nouzového stavu,
 • poznatky dozoru a kontroly výkonu veřejné správy