Podrobný program 50. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.10)
Dotační tituly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019
Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj, sekce regionálního rozvoje
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (10.00)
Odpady – legislativa stávající i budoucí
Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů
Moderovaná diskuze za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Triada, spol. s r. o. (10.30)
Kvalitní spisový řád – základ dobrého úřadování obce
Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.40)
Pokračování bloku Ministerstva životního prostředí ČR (11.25)
Dotace pro obce – aktuální i chystaná nabídka podpory
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Moderovaná diskuze za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Blok Ministerstva financí ČR (12.00)
Vývoj a výhled financování územních rozpočtů
Návrh rozpočtu a legislativní změny financování obcí pro rok 2019
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.30)
Základní principy činnosti orgánů obce
Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR
Systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.15)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.