Podrobný program 50. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Úvodní slovo hejtmana Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.10)
Dotační tituly MMR pro rozvoj venkova pro rok 2019
Simeona Zikmundová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Miroslava Tichá, odbor regionální politiky
Tvorba Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Zita Kučerová, externí pracovnice MMR, RSK Královéhradeckého kraje
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (9.45)
Voda a odpady – legislativa stávající i budoucí
Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů
Dotace pro obce – aktuální i chystaná nabídka podpory
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Moderovaná diskuze za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Triada, spol. s r. o. (10.30)
Kvalitní spisový řád – základ dobrého úřadování obce
Barbora Mertová, Triada, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.40)
Dokončení moderované diskuze (11.25)
Blok Ministerstva financí ČR (11.45)
Vývoj a výhled financování územních rozpočtů
Návrh rozpočtu a legislativní změny financování obcí pro rok 2019
Karla Rucká, zástupkyně ředitele odboru financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.15)
Základní principy činnosti orgánů obce
Samostatná působnost a poznatky kontroly a dozoru
Nakládání s osobními údaji, aplikace nařízení GDPR
Systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.15)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.