Podrobný program 49. DMO Prostějov

Zahájení (9.00)
Vystoupení zástupce generálního partnera – Komerční banka, a.s. (9.10)
Rozpočet a finanční vize měst a obcí
Bc. Tomáš Kiss, segmentový manažer – Podnikatelé, Komerční banka, a.s.
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.30)
Podpora regionálního rozvoje (národní programy a IROP)
Možnosti projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje
Blok Ministerstva zemědělství ČR (10.00)
Podpora obcí v rámci Programu rozvoje venkova
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV
Vystoupení zástupce hlavního partnera – GDPR Služby s.r.o. (10.20)
Praktické zkušenosti a doporučení při auditu GDPR v prostředí obcí, měst a příspěvkových organizacích
Miloš Suchý, konzultant, GDPR Služby s.r.o.
Triada, spol. s r. o. (10.30)
Příprava informačních systémů na GDPR
Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.25)
Životní prostředí a podpora obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OPŽP, Státní fond životního prostředí ČR
Blok Ministerstva financí ČR (12.00)
Rozpočtové určení daní a další vývoj financování územních rozpočtů v roce 2018
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.40)
Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.15)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Konferenci moderuje Martina Kociánová.