Podrobný program 49. DMO Praha

Zahájení (9.00)
Zdravice radního Středočeského kraje
Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu
Vystoupení ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové (9.05)
Vystoupení ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka
Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku (9.35)
Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství
zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.40)
Podpora regionálního rozvoje (národní programy a IROP)
Možnosti projektů obcí v Integrovaném regionálním operačním programu
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje
Vystoupení zástupce generálního partnera – Komerční banka, a.s. (10.00)
Rozpočet a finanční vize měst a obcí
Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D., segmentový manažer – Podnikatelé, Komerční banka, a.s.
Vystoupení zástupce hlavního partnera – GDPR Služby s.r.o. (10.20)
Praktické zkušenosti a doporučení při auditu GDPR v prostředí obcí, měst a příspěvkových organizacích
Jiří Jurka, konzultant, GDPR Služby s.r.o.
Triada, spol. s r. o. (10.30)
Příprava informačních systémů na GDPR
Mgr. Jan Brychta, projektový manažer, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.40)
Vystoupení radního Středočeského kraje (11.25)
Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu
Blok Ministerstva zemědělství ČR (11.35)
Podpora obcí v rámci Programu rozvoje venkova
Ing. Zuzana Dvořáková, odbor Řídící orgán PRV, vedoucí oddělení celostátní sítě pro venkov a technické pomoci
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.55)
Životní prostředí a podpora obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Rozpočtové určení daní a další vývoj financování územních rozpočtů v roce 2018
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.50)
Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Dotazy, diskuse (13.25)
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

Konferenci moderuje Martina Kociánová.