Hlavní témata 49. DMO

  • Strategie regionálního rozvoje (MMR)
  • Podpora rozvoje venkova (MZe)
  • Projekty obcí v oblasti životního prostředí (MŽP, SFŽP)
  • Výsledky roku 2017 a další vývoj financování obcí (MF)
  • Aktuální poznatky z kontrol samostatné působnosti obcí (MV)