Budování kapacit zařízení předškolní péče v dětských skupinách

Obce a města v ČR se dlouhodobě potýkají s nedostatkem míst v mateřských školách, především míst pro nejmenší děti do 3 let věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto vyhlásilo dotační výzvu na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin.

Co si představit pod pojmem dětská skupina?

Dětské skupiny jsou dnes již zaběhnutou službou péče o předškolní děti a jejich provoz je financován státním příspěvkem podobně jako mateřské školy. Vzhledem k malému kolektivu a většímu počtu pečujících osob se hodí zejména pro péči o nejmenší děti a pomohou tak ulevit přetíženým mateřským školám. Mohou však být i plnohodnotnou alternativou k mateřské škole, neboť děti mohou do dětské skupiny docházet až do zahájení povinné školní docházky.

Na podání žádosti o finanční příspěvek za zvýhodněných podmínek (až 100 % způsobilých výdajů, včetně DPH i vnitřního vybavení) máte čas do 29. 2. 2024.

Základní parametry podpory

  • Finanční příspěvek na rekonstrukci obecních prostor, koupi a rekonstrukci prostor nebo jejich novou výstavbu za účelem zřízení dětské skupiny.
  • Určena pro všechny obce a města bez rozdílu velikosti nebo kraje.
  • Dostatečná alokace; příspěvek může získat každá obec/každé město, které splní stanovená kritéria.
  • Finanční příspěvek ve výši 1–25 mil. Kč (vč. DPH).

Bližší informace k dotační výzvě naleznete na webových stránkách NPO.

Ani následný provoz dětské skupiny nezůstává stranou zájmu ministerstva. Provozovatel může žádat o příspěvek na provoz nebo na stravu až do výše 1,7násobku příslušného normativu pro mateřskou školu. Vše potřebné k dětským skupinám i financování jejich provozu se dozvíte na stránkách MPSV.

Pořádáme pro Vás také informační semináře, a to jak formou online, tak prezenční. Můžeme se také dohodnout na osobní či online konzultaci k podmínkám výzvy, stejně tak legislativě a financování dětských skupin. Vyberte možnost, která Vám nejvíce vyhovuje v přihlašovacím formuláři.

Další informace

Počty dětských skupin v ČR od roku 2018 poměrně výrazně rostou, přibývají v nových obcích a tam, kde už fungovaly dříve, roste jejich kapacita. Celkem máme v ČR nyní téměř 22 tisíc míst ve více než 1600 dětských skupinách. A lze očekávat, že význam této služby poroste, třeba vzhledem k diskusím a doporučením zkracovat délku rodičovské dovolené, podporovat flexibilní úvazky a dřívější návrat rodičů do práce, nebo třeba i vzhledem k závazkům ČR tato místa stále navyšovat.

Péče o dítě v dětských skupinách je na vysoké úrovni. Spokojenost se skupinkou, kam chodí jejich dítě, vyjádřilo 97 % rodičů. Nejlepší hodnocení (9,5 bodu z 10) rodiče přiřadili kvalitě personálu – pečujících osob (zdroj: Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči).

Obce a města mají jedinečnou možnost už nyní vybudovat zařízení, které:

  • udrží zaměstnanost mladých lidí v obci/městě,
  • podpoří komunitní život v obci/městě, a tím zvýší jeho/její atraktivitu pro mladou generaci,
  • vdechne život nevyužívaným prostorám obce/města,
  • zatraktivní obec/město u podnikatelů a investorů, neboť zde najdou stálé zaměstnance a zaměstnankyně.

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na e-mail: npo.detskeskupiny@mpsv.cz