Komunitní energetika v obcích povede k úsporám

Komunitní energetika se dostala do popředí priorit malých obcí (a samozřejmě nejen nich). Téma se na první pohled může zdát složité, ale je naprosto reálné se v něm zorientovat i pro malou obec, která má omezenou personální kapacitu. Více o tématu úspor energiích, včetně podnětných rad, se dozví návštěvníci 56. DMO v bloku Ministerstva životního prostředí.

Odborní konzultanti MŽP udávají jako jednu z prioritních možností, jak ušetřit energii, fotovoltaické panely na střechách obecních budov. Jsou poměrně jednoduché pro instalaci a mají téměř okamžitý efekt na spotřebu energie, který se promítne za jednu zimu. Na solární panely mohou obce získat dotace.

Ministerstvo životního prostředí radí, aby obce začaly s „malými“ úsporami a pokračovaly s většími investicemi poté, co se v problematice lépe zorientují. Ministerstvo připravilo podrobný návod, který odprezentuje na 56. DMO, kde popíše, jak při úsporách prakticky postupovat, jak žádat o dotace atd.

„Potenciálová studie EGÚ Brno odhalila, že až 80 % elektřiny spotřebované domácnostmi může pokrýt obnovitelná komunitní energetika,“ říká David Blažek, hlavní koordinátor UKEN (Unie komunitní energetiky).