Předběžný program 57. Dnů malých obcí

  • Obecní rozpočty a výhled jejich příjmové stránky pro rok 2023
  • Optimalizace nákladů na energie a komunitní energetika
  • Možnosti financování obecních projektů
  • Praktické zkušenosti s přípravou a realizací projektů
  • Dopady připravované regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti na samosprávy
  • Práva, povinnosti a odpovědnost vedení obecních úřadů – právní poradna