Jarní konference 59. DMO: Nové trendy a výzvy ve správě obcí

Jarní konference Den malých obcí se koná v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a o týden později, v úterý 26. 3., v Olomouci na Výstavišti Flora. Účastníci se dozví o pravidelných změnách v legislativě týkajících se správy obcí, o tom, jak účinně hospodařit s rozpočtem, či o strategii rozvoje komunitní energetiky. Ministerstvo pro místní rozvoj představí nové národní dotační tituly a IROP. Novinkou je téma nakládání s odpady a zálohování obalů, které se v tomto roce bude obcí přímo dotýkat. Program doprovází tradiční rozsáhlá výstava firem, které představují produkty a služby pro obce.

Tradičním hlavním partnerem je společnost Bonita Group Service s.r.o., která obcím nabízí projekty dětských hřišť a volnočasových zón. Novým hlavním partnerem je skupina TEDOM, která se zabývá vývojem, výrobou a provozováním kogeneračních jednotek, vysoce účinných zdrojů pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Partnerem konference je společnost EPSON, která patří mezi přední světové výrobce počítačových tiskáren a multifunkčního příslušenství.

S konferencí spolupracuje Státní pozemkový úřad, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR a nově i Iniciativa pro zálohování, pořádá ji společnost Triada. Jarní 59. DMO podporuje 17 mediálních partnerů.

58. DMO Praha
58. DMO Praha

Zálohování obalů pro obce

„Program 59. Dne malých obcí se ponese na jednu stranu v linii oblíbených témat a přednášejících z Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj, ale zároveň se objeví i témata na akci nová a velmi aktuální, jako je nakládání s odpady a zálohování obalů, budoucnost pozemků přešlých na stát ke konci minulého roku, zejména pak pozemků s nedodatečně identifikovanými vlastníky,“ říká programový ředitel konference DMO Vojtěch Dvořáček.

Novela odpadového zákona předložená Ministerstvem životního prostředí by měla platit od roku 2026 a doposud fungující systém třídění odpadů do barevných kontejnerů by měl z části nahradit systém zpětného odběru zálohovaných PET lahví a aluminiových plechovek. Podle německého vzoru by měli obchodníci povinnost obaly zpětně vykupovat a skladovat na vlastní náklady v prostorách prodejny. To by podle Elišky Olšákové, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, mohlo vést k odlivu maloobchodních prodejen z obcí.