Videorozhovory z 58. DMO v Olomouci

Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc a místopředseda SMO ČR

Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR

Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka předsednictva SMO ČR