Podzimní DMO 56 starostové navštívili v posunutém povolebním termínu

Starostové a starostky z celé České republiky se sešli na 56. Dni malých obcí (DMO) v Olomouci 29. 11. 2022 a v Praze 1. 12. 2022, aby načerpali nové informace o změnách legislativy, dotačních programech či výzvách IROP od zástupců ministerstev a dalších institucí propojených se samosprávou.

Podzimní konferenci DMO v obou městech navštívilo téměř 860 účastníků a vystavovalo zde více než 40 firem, které samosprávám nabízejí například dětská hřiště, implementaci veřejného osvětlení nebo techniku k úklidu a správě veřejných prostranství.

Konferenci pořádala společnost Triada, spol. s r. o., hlavním partnerem byla společnost Bonita a akci podpořilo 14 mediálních partnerů. V programu vystoupili také zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova.

Své přednášky odprezentovali zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tradiční novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce představili zástupci společnosti Triada, spol. s r. o., Tomáš Lechner a Vladan Vlk.

DMO v Olomouci

Téměř 350 starostek a starostů z Moravy na olomouckém Výstavišti Flora přivítali hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek krátkými zdravicemi, kterými komentovali situaci po komunálních volbách. Zhruba třetina zastupitelstev se obměnila a na konferenci tak mohli zároveň pogratulovat opětovně zvoleným starostům a přivítat ty novopečené.

„Téma komunitní a komunální energetiky cloumá celým světem. Myslím, že mezi starosty panuje malá informovanost, jak to bude do budoucna s komunální energetikou, protože celý projekt se zatím chystá a je ve vývoji. Dny malých obcí by jim proto mohli situaci osvětlit a navést je,“ řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

56. DMO Olomouc

DMO v Praze

Na pražské Dny malých obcí do O2 Universa dorazilo více než 260 starostů a starostek, kteří se mohli setkat se 40 vystavovatelskými firmami, aby mohli načerpat inspiraci, jak dovybavit a zvelebit svou obec.

„Já jsem velmi ráda, že konference Den malých obcí existuje, protože je to další příležitost pro setkávání starostů, a to konkrétně těch starostů podobně velkých obcí, kteří mají podobné zájmy. Zjišťujeme tu užitečné informace, které se týkají dotací, fungování obecních úřadů a podobně. Máme tu možnost se setkávat s firmami, čerpat tu inspiraci a domlouvat případné spolupráce,“ zhodnotila přínos DMO Eva Králová, starostka Albrechtic nad Orlicí.

Za vystavovatele se o významu Dnů malých obcí rozhovořil Jiří Vyvial, ředitel společnosti I-TEC Czech:

„My na Den malých obcí jezdíme už 14 let, ač se to nezdá. Výhodou pro firmy je především bezprostřední styk se starosty, který například na velkých akcích a veletrzích chybí. DMO proto vnímáme jako jednu z nejefektivnějších platforem.“

56. DMO Praha