Předběžný program 56. Dnů malých obcí

Na 56. Dnech malých obcí se na podzim objeví 5 bloků – bloky Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a blok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje představit nový IROP a podporu obcím pro dobrovolné hasiče, zelenou infrastrukturu obcí, mateřské školky, školy a školská zařízení, infrastrukturu pro cestovní ruch, obecní knihovny a komunikace pro pěší.

Blok Ministerstva životního prostředí se chystá zaměřit na energetické úspory a obnovitelné zdroje – snížení energetické náročnosti veřejných budov, obnovitelné zdroje – tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně termické a fotovoltaické systémy, kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Taktéž se pravděpodobně objeví podpora projektů v oblasti hospodaření s vodou a s odpady.

Blok ÚOHS se chystá představit kroky, jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek, objasní účastníkům zákonné požadavky a pravidla při nakládání s veřejnými prostředky obce.

Na bloku Ministerstva financí spíkři chtějí promluvit o péči řádného hospodáře při nakládání s finančním rozpočtem obcí, o zásadách hospodaření v současné ekonomické situaci. Také plánují představit návrh rozpočtu obcí na rok 2023 a výhled daňových příjmů.

Blok Ministerstva vnitra se plánuje soustředit na základní pravidla práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy.