45. Den malých obcí

43. Den malých obcí, Praha, 10. 3. 2015, 10.19 (87 kB) 44. Den malých obcí, Praha, 3. 11. 2015, 10.52 (70 kB) 44. Den malých obcí, Prostějov, 5. 11. 2015, 9.50 (117 kB) 44. Den malých obcí, Prostějov, 5. 11. 2015, 9.55 (91 kB)

Den malých obcí je odborná konference s doprovodnou výstavou určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří chtějí získat od představitelů ministerstev a státní správy aktuální informace zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na dvou místech – v Čechách a na Moravě.

Hlavní témata 45. DMO

  • Integrovaný regionální operační program – první výzvy (MMR)
  • Podpora regionálního rozvoje – národní programy (MMR)
  • Program rozvoje venkova a možnosti obcí (MZem)
  • Operační program Životní prostředí – projekty obcí (MŽP)
  • Územní rozpočty a jejich financování (MF)
  • Veřejná správa – koncepce a aktuální problémy (MV ČR)

Další informace

Partneři a vystavovatelé

Komerční banka, a.s. – generální partner DMO
ECO LED SOL s.r.o. – hlavní partner DMO ICT UNIE z.s. – hlavní partner DMO

Mediální partneři

Časopis OBEC & finance – mediální partner DMO

Napsali o nás