Den malých obcí – 21. setkání (jaro 2004)

Termín a místo konání

  • 25. 2. 2004 (středa) – Brno, Kounicova 20/22 (mapa)
  • 26. 2. 2004 (čtvrtek) – Praha 10, U Slavie 1 (mapa)

Ve znamení školství a krizového řízení

Na přelomu února a března se konaly v Praze a Brně 21. Dny malých obcí. Jejich program byl tentokrát velmi obsáhlý a tak snad poprvé v historii těchto setkání byl časový plán poněkud prodloužen. Přesto zůstaly sály plné až do konce.

Blok přednášek zahajoval náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Petr Forman, který uvedl zejména situaci kolem přípravy Společného regionálního operačního programu, jehož prostřednictvím bude realizována podpora z Evropské unie v celkovém objemu 454 miliónů EUR. Podstatná je skutečnost, že podrobnější manuál k přípravě projektů obdrží obce až v průběhu dubna a května.

Ministerstvo zemědělství prezentovalo investiční programy pro oblast vodního hospodářství (vrchní ředitel sekce vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc.) a program LEADER (ředitel odboru rozvoje venkova Ing. Jiří Vačkář), v jehož rámci bude MZe realizovat akce ve venkovském prostoru v objemu 70 mil. Kč.

Náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký informoval o přípravě materiálu pro vládu, který bude řešit postup optimalizace právního a ekonomického prostředí pro výkon veřejné správy orgány územní samosprávy.

Aktuální problémy financování obcí komentoval Ing. Eduard Komárek, ředitel odboru územních rozpočtů Ministerstva financí, který odpověděl na řadu dotazů.

Úkoly obcí v krizovém řízení podrobně rozebral gen. mjr. Ing. Miroslav Štěpán, náměstek ministra vnitra a generální ředitel HZS ČR. Zaměřil se na oblast ochrany obyvatelstva, krizového řízení i požární ochrany a vždy specifikoval roli starosty, úkoly obcí a kraje. Generál Štěpán odpověděl účastníkům na celou řadu dotazů, přičemž většina z nich se týkala dostupnosti mobilní telefonní sítě.

Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k  udělování výjimek z počtu žáků se dotýká zejména škol v malých obcích. K uvedené problematice dostali účastníci podrobné vysvětlení formou písemného materiálu, který předložil PaedDr. Karel Tomek, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání na MŠMT. Problematika slučování resp. rušení malých škol byla velmi ostře kritizována Svazem měst a obcí zejména Komorou obcí.

Účastníci rovněž dostali informace k problematice úspor energie, obnovitelných zdrojů a jejich využitív komunální sféře. Jednání se zúčastnilo 480 starostů a starostek v Praze a 420 v Brně.