Podrobný program 56. DMO Praha

[ Podrobný program Olomouc ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.10)
Příležitosti pro obce v Integrovaném regionálním operačním programu
Rostislav Mazal, ředitel odboru řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu
Příležitosti pro obce z národních programů pro rok 2023
Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů
Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner (9.55)
Hřiště v povolebním roce!
Ondřej Stržinek, obchodní ředitel
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (10.10)
Hlavní úskalí pro obce při zadávání veřejných zakázek
Pavel Herman, poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
TRIADA, spol. s r. o. (10.35)
Novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce
Tomáš Lechner, odborný konzultant
Přestávka & občerstvení (10.45)
Blok Ministerstva životního prostředí (11.30)
  • Komunální energetika – dotační příležitosti pro obce, jak snížit náklady na elektrickou energii (zateplení veřejných budov, solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
  • Aktuální nabídka podpory dalších oblastí – hospodaření s vodou, nakládání s odpady, péče o zeleň
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Blok Ministerstva financí (12.10)
Aktuální otázky z oblasti hospodaření obcí, jak si poradit s příjmy a výdaji obecních rozpočtů
Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra (12.50)
  • Připomenutí základních pravidel práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy s přihlédnutím k nedávným volbám
  • Aktuální otázky z oblasti veřejné správy
  • Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr & oběd (13.30)
V rámci programu vystoupí představitelé
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.