Podrobný program 57. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Úvodní přivítání (20')
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek ministra pro místní rozvoj
Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor Statutárního města Olomouc a místopředseda Svazu měst a obcí
Mgr. Libor Beránek, starosta obce Sokolnice a člen předsednictva Svazu měst a obcí
Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředseda Spolku pro obnovu venkova
Mgr. Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka Sdružení místních samospráv
Redesign a update národních dotačních titulů (25')
IROP – Příležitosti pro (menší) obce
Mgr. Leo Steiner, vrchní ředitel Sekce evropských a národních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Martina Fišerová, Odbor řídicího orgánu IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj
Bonita – světová kvalita, české ceny, jak to děláme (10')
Ing. Ondřej Stržinek, Bonita Group Service s.r.o.
Nájmy, nájemní bydlení a péče řádného hospodáře (10')
Mgr. Martin Juřík, Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Mgr. Lucie Maděrková, Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Aktuální otázky hospodaření obcí (25')
Ing. Karla Rucká, Odbor Financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí
Finanční příspěvek obcím na zřízení dětské skupiny (10')
Michaela Nováková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Digitalizace účetních dokladů v prostředí obcí (10')
Pavel Češka, Triada, spol. s r.o.
Přestávka (45')
Kybernetická bezpečnost obcí a směrnice NIS2 a její dopady na samosprávy (25')
Jan Hénik, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Komunitní a komunální energetika (25')
Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Energetické a úsporné projekty v obci, příprava na komunitní energetiku (15')
Ing. Ondřej Vaněk, PKV BUILD s.r.o.
Práva a povinnosti obcí při ochraně před povodněmi (20')
Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Povodí Vltavy, s. p.
Angažovanost a účast občanů – Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (10')
Ing. Vít Kratochvíl, Úřad vlády České republiky
Právní poradna Svazu měst a obcí (20')
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., KVB advokátní kancelář s.r.o.
Aktuální právní otázky z oblasti veřejné správy (25')
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra
Oběd