Informace o činnosti SPOV ČR

Vážení přátelé,
dovolte mi vás pozdravit za sebe, ale především za celý Spolek pro obnovu venkova ČR. Procházíme velice podivným obdobím, ale přes to moc děkuji za možnost informovat vás o činnosti našeho Spolku alespoň touto cestou. Samozřejmě jsme řadu našich akcí museli přesunout, ale i tak se nám pár akcí podařilo uskutečnit.

Veronika Vrecionová
Veronika Vrecionová
  • V lednu jsme spolu se Sdružením místních samospráv a se Svazem měst podnikli společnou aktivitu Zesílení hlasu venkova – Tříkrálová výzva tří organizací pro MMR ke stažení návrhu nového stavebního zákona. Jsem přesvědčena, že i díky této výzvě se podařilo některé úpravy zákona, které šly proti zájmům venkova a malých obcí, zbrzdit. Novela se stále projednává, a proto další vývoj stále sledujeme.
  • V lednu jsme také ještě stihli prezentovat soutěž Vesnice roku na Regiontour v Brně, ale bohužel z důvodu epidemie jsme byli nuceni poprvé po 25 letech tento ročník přerušit. Všichni doufáme, že v roce 2021 soutěž proběhne bez problémů.
  • V dubnu jsme finančně podpořili výstavu Má vlast cestami proměn.
  • V červnu 16. 6. jsme opět spojili síly se SMS ČR a SMO ČR a zorganizovali jsme Podporující shromáždění starostů na Malostranském náměstí v Praze. Toto shromáždění navazovalo na Společnou výzvu Vládě ČR a Parlamentu ČR – přímé posílení rozpočtů samospráv rozpočtovým určením daní (RUD). Díky této akci se podařilo obcím kompenzovat finanční výpadek z RUD v důsledku koronakrize.
  • Letošní roční Národní konferenci venkov 2020 jsme bohužel také museli přesunout do roku 2021.
  • Jedna z mála akcí, které se letos na podzim konaly, byl úspěšný Seminář pro starosty, MAS, partnery „Program rozvoje venkova aneb jak se nám žije na venkově“ ve Žďáru nad Sázavou.

Dovolte mi na závěr vyjádřit naději, že snad ten příští rok nás všechny vrátí do normálu, i když je již dnes jasné, že až se nám podaří vyhrát nad zákeřným virem, budeme se všichni potýkat s vážnými ekonomickými dopady. Rozhodně nás čeká mnoho práce.

Všem přeji pevné nervy a hlavně zdraví.

Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR