Diskuse k zákonu o odpadech

Program konference nabídl také prostor pro diskusi k návrhu zákona o odpadech zástupcům Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Hlavním tématem diskuse byly dopady připravované legislativy a další vývoj v oblasti snižování objemu produkce odpadů, jejich znovuvyužití, zpracování a likvidace stejně jako budoucí ekonomické dopady do rozpočtů územně samosprávných celků i občanů.

V Praze za Ministerstvo životního prostředí vystoupil Jan Maršák, ředitel odboru odpadového hospodářství (prezentace). V Olomouci ho zastoupil Štěpán Jakl, zástupce ředitele odboru odpadů. Do diskuse se také zapojili za SMO ČR Pavel Drahovzal a za SMS ČR Stanislav Polčák (Olomouc) a Věra Kovářová (Praha).