Vesnice roku na 53. DMO v Praze

Vesnice roku Na jarním Dni malých obcí v Praze byla tradičně zahájena soutěž Vesnice roku. Podmínky již 26. ročníku podepsali zástupci vyhlašovatelů soutěže – předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, místopředseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz a náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj se pořádá od roku 1995 a za tu dobu se stala fenoménem našeho venkova. Obce v ní mohou představit nové, zajímavé projekty i bohatý společenský život a tradice.

Cílem soutěže je především povzbudit obyvatele vesnic k rozvoji svého domova a podpořit rozmanitost a pestrost tradic našich regionů. Každý krajský vítěz soutěže získává jeden milion korun, vítěz celostátního kola potom další milion korun navíc. Peníze jsou určeny formou nenárokové dotace například na rozvoj infrastruktury, budování kanalizace nebo rekonstrukci budov ve vítězných obcích.

Bližší informace o soutěži