Na koho se můžete těšit na 52. Dnech malých obcí?

Sestava přednášejících na 52. Dnech malých obcí, které se budou konat nejprve v úterý 5. listopadu v Praze a poté 14. listopadu v Olomouci, je opravdu reprezentativní. Dny malých obcí bude na obou místech opět moderovat Jan Pokorný z Českého rozhlasu a mezi hlavní řečníky bude v Praze patřit ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a její náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje David Koppitz.

Po úvodním bloku Ministerstva pro místní rozvoj, který se bude týkat především dotační politiky pro venkov v roce 2020 a aktuálních problémů místního rozvoje, budou na pořadu vystoupení partnerů konference – České pošty a společnosti Triada.

Po přestávce vystoupí za Ministerstvo životního prostředí ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman, a to s informacemi o aktuální nabídce podpory do vodohospodářské infrastruktury. Po něm bude následovat náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství Aleš Kendík s problematikou výstavby malých rybníků a vodních nádrží, kterého doplní náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář s informacemi o obnově lesů a roli obcí.

V bloku Ministerstva financí pak bude hovořit ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej o aktuálním stavu, vývoji a výhledech i o návrhu rozpočtu a financování obcí v roce 2020. Přednáškový program uzavře ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Marie Kostruhová s informacemi o činnostech orgánů obce a poznatcích kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti. Do diskusí po zakončení každého odborného bloku se zapojí přítomní zástupci SMO ČR, SMS ČR a SPOV.

Obdobný program za účasti předních odborníků z jednotlivých rezortů čeká i na návštěvníky olomouckého Dne malých obcí.