Konference Daně & účetnictví v praxi se setkala s pozitivním ohlasem

Na sedm desítek zástupců obcí se zúčastnilo prvního ročníku odborné konference Daně & účetnictví v praxi 24. září v Praze. Získali tak teoretické i praktické aktuální informace zaměřené především na dopady daňového balíčku 2019, majetek a inventarizaci v účetnictví či rozpočtový proces v prostředí obcí. Během programu se účastníci nejvíce zajímali o problematiku DPH.

Konferenci zahájila zkušená lektorka a metodička vzdělávacích programů pro obce Jitka Pohnerová s přednáškou zaměřenou na vysvětlení základních principů a povinností při evidenci a správě obecního majetku dle zákona o obcích a účetních předpisů. Shrnula podstatu inventarizace, její zabezpečení v organizaci a upozornila na funkci, kterou inventarizace plní při kontrole a ochraně obecního majetku.

Daňová poradkyně, lektorka a specialistka na problematiku obcí Lenka Zábojová poté vysvětlila zásadní dopady daňového balíčku, a to především z pohledu DPH v prostředí obcí.

Další přednášející ekonom Luděk Tesař se v rámci svého vystoupení na téma Rozpočtový proces v podmínkách obcí zaměřil na využití účetních dat v praxi v oblastech rozpočtu, výhledu a obnovy majetku obcí.

Prezentace všech přednášejících byly zveřejněny.