Podrobný program 51. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný

Zahájení (9.00)
Zdravice hejtmana Olomouckého kraje – Ladislav Okleštěk
Zdravice náměstka primátora statutárního města Olomouce Karla Konečného
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.10)
Program Výstavba pro sociální bydlení a možnosti malých obcí
Regenerace venkovských brownfieldů pro další rozvoj obce a veřejné služby
David Koppitz, náměstek ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje
Připravované změny v novele stavebního zákona
Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
Vystoupení zástupce hlavního partnera – OTIDEA (10.10)
Elektronizace v oblasti veřejných zakázek
Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti, OTIDEA CZ s.r.o.
Nástroje pro starosty v IS Munis (10.30)
Triada, spol. s r. o.
Přestávka a občerstvení (10.40)
Blok Ministerstva zemědělství (11.25)
Podpora opatření k omezení hydrologických extrémů
Pavel Punčochář, Sekce vodního hospodářství
Podpora rozvoje vodovodů a kanalizací pro malé obce
Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací
Podpora výstavby malých vodních nádrží a rybníků pro obce
Marián Čiernik, ředitel odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod
Moderovaná diskuze za účasti zástupců SMO ČR, SMS ČR a SPOV
Blok Ministerstva financí ČR (12.20)
Výsledky hospodaření a další vývoj financování obcí
Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů
Odpovědnost starosty, účetnictví a hospodaření obce
David Bauer, ředitel odboru Regulace řízení účetnictví
Radka Vladyková, členka legislativní komise SMO ČR
Blok Ministerstva vnitra ČR (13.00)
Postavení a úkoly starosty obce v povolebním období a aktuální poznatky dozoru a kontroly
Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.