Hlavní témata 50. DMO

  • Dotační tituly MMR pro rok 2019
  • Obslužnost venkova – co připravují resorty
  • Životní prostředí, hospodaření s vodou, financování
  • Na co musí myslet starosta, nejenom po volbách
  • Nové odměňování zastupitelů obcí
  • Financování obcí a rozpočtové určení daní