Podrobný program 46. DMO Prostějov

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Dotační tituly MMR pro rok 2017 a nové výzvy v rámci IROP
Zadávání veřejných zakázek
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně
Ing. David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.45)
Program rozvoje a aktuální problematika venkova
Ing. Lucie Chlupáčová, odbor Řídicí orgán PRV
Vystoupení generálního partnera – Česká spořitelna, a. s. (10.05)
Financování smart city projektů
Daniel Ryšávka, konzultant Financování a poradenství
ERMS a elektronické skartační řízení (10.20)
Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.30)
Vystoupení hlavního partnera – E.ON Energie, a. s. (11.15)
Nabídka služeb pro města a obce
Ing. Jan Mašek, E.ON Energie, a. s.
Blok Ministerstva vnitra ČR (11.25)
Aktuální problémy veřejné správy, poznatky kontroly a dozoru
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Blok Ministerstva financí ČR (12.05)
Finanční příležitosti obcí a hospodaření v roce 2017
Ing. Luděk Tesař, CityFinance
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (12.55)
Projekty obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Mgr. Reda Ifrah, tajemník náměstka ministra
Vystoupení hlavního partnera – E.ON Energie, a. s. (13.15)
Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Ing. Jaromír Uhde, E.ON Česká republika, s. r. o.
Závěr (13.25)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:

  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Konferenci moderuje Marcela Vandrová.