Zadáváte veřejné zakázky správně?

Od roku 1995 má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na starosti dozor nad dodržováním pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Úřad rozhoduje o tom, zda zadávání veřejné zakázky proběhlo v souladu se zákonem.

Dle statistiky, kterou ÚOHS zveřejňuje na svých webových stránkách, v roce 2021 uložil v oblasti veřejných zakázek 287 pokut v celkové výši téměř 560 milionů korun. Toto číslo ukazuje, že zadávání veřejných zakázek může být nejen pro obce problematickou záležitostí.

Zakázku je už na začátku třeba správně klasifikovat dle jejího rozsahu. Rozdělení do více částí nemusí znamenat, že se sníží její hodnota a změní se tak pravidla pro její zadání. Stejně tak stanovuje zákon zásady, které je třeba dodržet.

Víte, jak se veřejné zakázky dělí dle rozsahu? Jak určit hodnotu zakázky při jejím dělení na více částí? Slyšeli jste třeba o zásadě transparentnosti nebo zásadě přiměřenosti, které musí zakázka splňovat? I toto se dozvíte během podzimních Dnů malých obcí.

O hlavních úskalích, která obce čekají při zadávání veřejných zakázek, pohovoří místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Markéta Dlouhá.