Životní prostředí i problematika financování

Získejte přehled o projektech podporovaných Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí, ať už se týkají domácích čistíren odpadních vod, zadržení vody v krajině, nebo zákona o odpadech a jeho dopadu na život obce. Těmto tématům se bude věnovat Petr Valdman, ředitel SFŽP.

Zajímá vás, jak se vývoj ekonomiky promítne do života obcí a jak se s tím vypořádat? Přijďte si poslechnout odborníky z Ministerstva financí. Dozvíte se také nové náměty a možnosti pro změnu rozpočtového určení daní.

Mezi další zajímavá témata, která zazní na 54. konferenci DMO, patří registr podzákonných předpisů ÚSC (Ministerstvo vnitra) nebo aktuální praxe týkající se zadávání veřejných zakázek (Marie Kostruhová, ředitelka Kanceláře předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).